ศูนย์รักษาไมเกรนโดยแพทย์เฉพาะทาง

อีกทางเลือกสำหรับการรักษาภาวะปวดศีรษะไมเกรน เพราะอาการโรคปวดไมเกรน เรื้อรังสร้างความทุกข์ทรมานและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษา ไมเกรนด้วย “BTX type A” โดยแพทย์เฉพาะทางระบบสมองช่วยลดความรุนแรง และการใช้ยารับประทานได้มากกว่า 90% ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาและไทยตั้งแต่ปี 2010