วิธีการรักษาไมเกรนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

วิธีการรักษาไมเกรนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภท

 

1.วิธีการป้องกันการเกิดอาการช่วงฉับพลัน

ในขณะที่มีอาการไมเกรนเกิดขึ้น สามารถลดอาการปวดศีรษะ ได้ด้วยการใช้ยา ซึ่งตัวยาจะมีอยู่สองประเภท คือ กลุ่มยาทั่วไป ได้แก่ยากลุ่มพวก NSAIDs โดยจะลดการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทและเส้นเลือดที่ทำให้เกิดไมเกรน ยากลุ่มนี้มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็น Ibuprofen, Naproxen ยากลุ่ม Coxibs เช่น Celecoxib หรือ Etoricoxibs ยากลุ่ม NSAIDs ซึ่งอาจต้องพึงระวังผลข้างเคียงเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร หรือยาบางตัวอาจมีผลต่อหัวใจถ้ากินในระยะยาว และกลุ่มยาอีกประเภทคือยาที่เฉพาะเจาะจงกับไมเกรน เช่นกลุ่ม Triptan หรือ อนุพันธ์ของ Ergotamine ที่เราอาจรู้จักกันดีในชื่อของคาเฟอร์ก็อต ยากลุ่มนี้กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ชัดเจนนักแต่มีผลเกี่ยวกับการหดรัดตัวของเส้นเลือด การกินยารักษาไมเกรนปริมาณมากและนาน จึงมีโอกาสทำให้มีภาวะเส้นเลือดหดตัวผิดปกติได้

รักษาไมเกรน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยาใหม่ อีกสองประเภทที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบันคือ Gepants และ Ditan ซึ่งเป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่ตัวจับของระบบประสาท สองกลุ่มหลังเป็นยาใหม่ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ยาสองตัวแรกไม่ได้ผล ยาสองกลุ่มนี้ได้รับการรับรองและมีงานวิจัยรองรับว่าได้ผลสำหรับไมเกรนที่มีอาการปานกลาง

 

2.วิธีการรักษาแบบป้องกันไม่ให้เกิด

เป้าหมายหลักของการรักษาประเภทนี้คือ การลดความถี่ ความรุนแรง และความยาวนานของการเกิดไมเกรน เพิ่มการตอบสนองต่อยารักษาช่วงฉับพลันและลดการเพิ่มยามากขึ้นจนเกินไป ทำให้ผู้ป่วยกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาไมเกรน

การรักษาไมเกรนที่ได้ผลแบบป้องกัน ควรเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การศึกษาและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดไมเกรน และรับมือกับความเครียดหรืออารมณ์กดดันของตัวเอง ยาที่ใช้รักษาในกลุ่มนี้มีหลายตัว ทั้งกลุ่มยาคลายกังวลที่ช่วยลดอาการปวด (SSRIs) หรือกลุ่มยากันชักที่มีฤทธิ์ช่วยลดการปวดไมเกรนในระยะยาว ยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ที่มีฤทธิ์ต่อการขยายหรือหดตัวของหลอดเลือด และกลุ่มที่สำคัญคือการใช้ Toxin Type A หรือท็อกซิน มาฉีดเพื่อลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกิดอาการปวดไมเกรนในระยะยาว

รักษาไมเกรน

การรักษาทั้งสองแบบนี้ มีความสำคัญมากพอๆกัน ซึ่งการรักษาไมเกรนจึงค่อนข้างเป็นแบบบูรณาการ คือ ต้องผสมผสานระหว่างการรักษาและการป้องกัน การลดการเกิดและพยายามทำให้ไมเกรนที่กำลังเกิดขึ้นนั้นหายไปโดยเร็วที่สุด ไมเกรนเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในระยะยาว การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม จะทำให้การเป็นซ้ำนั้นห่างขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยทุกคนในที่สุด

สำหรับท่านที่สนใจรักษาไมเกรน ลาดพร้าว สามารถติดต่อเราได้ BTX migraine center

โทร. 090-970-0447 หรือ Line : @ayaclinic