โยคะและไมเกรน

โยคะรักษาไมเกรนได้อย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่าความเครียดนั้นเป็นสาเหตุหลักของการปวดศีรษะไมเกรน เครียดและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหดตึงตัวจนทำให้ร่างกายทุกส่วนเมื่อยล้ารวมไปถึงสมองของคุณด้วย การเล่นโยคะ เป็นการฝึกการยืดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ รวมถึงการฝึกการหายใจ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายและสมอง เพิ่มการไหลเวียนโลหิตในท่าที่ยกเท้าสูงศีรษะต่ำ เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการฝึกยืดเหนียดกล้ามเนื้อด้วยโยคะจะช่วยลดความตึงตัว คลายกล้ามเนื้อ ช่วยลดความเครียด ทั้งความเครียดทางใจ และความเครียดทางกาย

มีผลงานวิจัยที่ยืนยันว่า การเล่นโยคะเป็นเวลา 30 นาที 5ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา 6สัปดาห์ สามารถลดอาการปวดไมเกรนได้  ทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย และลดความหดเกร็งของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อในส่วนคอ บ่า ไหล่ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำและเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้อาการไมเกรนเป็นมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การฝึกโยคะบำบัดอาการไมเกรนก็ควรอยู่ในการควบคุมดูแลและการแนะนำที่ถูกต้องจากอาจารย์โยคะที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อแนะนำท่าทางที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกโยคะ

นอกเหนือจากการฝึกโยคะอย่างเป็นประจำแล้ว สำหรับผู้ป่วยไมเกรนที่เรื้อรัง ปวดรุนแรง กินยาไม่ดีขึ้น มีผลข้างเคียงจากการกินยา ต้องหยุดเรียนหรือหยุดงานบ่อยๆ มีการรักษาวิธีใหม่เป็นทางเลือกเสริม คือการฉีดท็อกซินรักษาไมเกรน ที่สามารถคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่า ไหล่ และรอบศีรษะ ช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้มากกว่า 90%  เป็นการรักษาที่มีงานวิจัยรองรับว่าได้ผลดี และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก  สำคัญที่สุดคือต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบสมองที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น