ไมเกรนเรื้อรัง

3 สัญญาณอันตรายเป็นไมเกรนแบบเรื้อรัง

โรคไมเกรนพบมากในประชากรราว 15% โดยอายุที่พบมากคือวัยผู้ใหญ่เริ่มทำงาน ไปจนถึงวัยกลางคน โดยพบมากที่เพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2-3 เท่า ในบางรายพบกว่าอาการปวดไมเกรนเป็นมากขึ้นๆตามวัย จนเรียกได้ว่าเริ่มมีอาการปวดไมเกรนแบบเรื้อรัง  แบบไหนที่เรียกว่าไมเกรนแบบเรื้อรังมีสัญญาณดังนี้

  • ปวดหัวเป็นประจำมากว่า 10 วัน/เดือน หรืออาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีอาการปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกาย จนไม่เป็นอันทำอะไร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นลำบาก
  • มีอาการตาพร่ามัว เนื่องจากผู้ป่วยไมเกรนจะไวต่อแสง ทำให้ตาพร่ามัว อาจทำให้เกิดปวดเบ้าตา ทำให้รู้สึกปวดล้าที่ตาอย่างมาก จนเกิดปัญหาสายตาตามมา นอกจากนี้ยังมีการวิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นอาการที่พบร่วมด้วยและทำให้รุนแรงมากขึ้น
  • มือชา ในผู้ป่วยไมเกรนบางราย จะมีอาการชา ไม่รับรู้ประสาทสัมผัสชั่วคราวโดยอาจเริ่มจากปลายนิ้ว เคลื่อนไปที่มือ ที่แขน และอาจเคลื่อนไปที่ใบหน้า

ภาวะไมเกรนเรื้อรังพบได้ในผู้ป่วยไมเกรนที่เป็นมากกว่า 5-10 ปี เมื่อเป็นบ่อยในระยะเวลานานจึงต้องมีการใช้ยาแก้ปวดเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาแก้ปวด เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ นอกจากนี้ยังมีการรับประทานยาบำรุงปลายประสาทหรือยาแก้คลื่นไส้อาเจียน  แนวทางป้องกันเพื่อบรรเทาอาการปวดไมเกรนเรื้อรังและลดการใช้ยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานานนั้นจะมุ่งเน้นที่การลดความถี่และความรุนแรงของภาวะปวดไมเกรน แพทย์จะแนะนำให้ลดการใช้ยาและเลือกใช้การฉีดโบทอกซ์เพื่อรักษาภาวะไมเกรนเรื้อรัง โดยมุ่งเน้นให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยไม่ต้องกินยาไมเกรนอีกต่อไป