ระยะปวดไมเกรน

4 ระยะของการปวดไมเกรน

อาการปวดหัวไมเกรน จะมีลักษณะแตกต่างที่ไม่เหมือนกับการปวดศีรษะอื่นๆโดยทั่วไป มีอาการที่จำเพาะเจาะจงโดยอาการของการปวดไมเกรนจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการต่างกันไป ดังนี้

   1. ระยะก่อนปวด (prodrome)

เป็นช่วงอาการเตือนก่อนปวดศีรษะ ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกอ่อนเพลีย มีอารมณ์แปรปรวน อาจรู้สึกร้อนมากหรือหนาวมาก และอยากทานอาหารมากขึ้น บางรายอาจมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายวันก่อนมีอาการปวดหัวไมเกรน

   2.ระยะเห็นแสงวูบวาบ (aura)

ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการทางสายตา ที่รวมถึงการมองเห็นแสงวูบวับ แสงกะพริบ หรือมีจุดบอดในขณะมองภาพ มองเห็นเส้นที่มีสีสันสดใส หรือเห็นภาพซ้อน ซึ่งอาการเหล่านี้มักหายไปเองใน 15 ถึง 30 นาที

   3. ระยะปวดศีรษะไมเกรน (headache)

จะมีอาการปวดศีรษะด้านใดด้านหนึ่งอย่างรุนแรง  โดยมีอาการปวดตุ๊บๆ เป็นจังหวะ อาการปวดมักจะแย่ลงเมื่อขยับตัว เดินขึ้นบันได หรือเอียงตัวไปข้างหน้า และบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรงร่วมด้วยได้ รวมถึงมีภาวะไวต่อเสียงและแสง ซึ่งอาการปวดศีรษะอาจยาวนาน 4-72 ชั่วโมง

    4. ระยะหายปวด (resolution)

โดยอาการปวดศีรษะและอาการอื่น ๆ จะค่อย ๆ ลดลง ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่งอาจกินระยะเวลา 1-2 วันหลังจากหายปวดศีรษะ
อาการไมเกรนอาจใช้เวลานาน 4 ชั่วโมงไปจนถึง 72 ชั่วโมง และผู้ป่วยอาจรู้สึกอ่อนเพลียมากหลังอาการปวดศีรษะหายไป จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในรักษาและป้องกันเพื่อไม่ให้อาการกำเริบมากขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองเพื่อให้อาการไม่รุนแรงหรือเรื้อรังมากขึ้น