admin

วิธีรับมือไมเกรน

4 วิธีรับมือกับเจ้าไมเกรนตัวร้ายให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ใครที่กำลังคิดว่าไมเกรน (Migraine) เป็นโรคที่ใครก็เป็นก …

4 วิธีรับมือกับเจ้าไมเกรนตัวร้ายให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Read More »

ปวดท้องไมเกรน

เชื่อหรือไม่ มีผู้ป่วยไมเกรนแบบที่ไม่ปวดศีรษะ แต่ปวดท้อง จริงหรือ ?

เพราะมีโรคที่เรียกว่า abdominal migraine อาการของโรคคือ …

เชื่อหรือไม่ มีผู้ป่วยไมเกรนแบบที่ไม่ปวดศีรษะ แต่ปวดท้อง จริงหรือ ? Read More »