Treatment

ฉีดโบทอกซ์รักษาไมเกรน

รักษาไมเกรนด้วยโบทอกซ์ ทางเลือกใหม่คืนคุณภาพชีวิต

แม้ไมเกรนจะรักษาไม่หายขาด แต่สามารถบรรเทา และลดความถี่ข …

รักษาไมเกรนด้วยโบทอกซ์ ทางเลือกใหม่คืนคุณภาพชีวิต Read More »

รักษาไมเกรนกับหมอสมอง

เหตุใดจึงควรฉีดโบทอกรักษาไมเกรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเท่านั้น

ถึงแม้ว่าตัวยาโบทูลินั่มทอกซินจะใช้กันอย่างแพร่หลาย ในก …

เหตุใดจึงควรฉีดโบทอกรักษาไมเกรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเท่านั้น Read More »