ไมเกรนเรื้อรัง

3 สัญญาณอันตรายเป็นไมเกรนแบบเรื้อรัง

โรคไมเกรนพบมากในประชากรราว 15% โดยอายุที่พบมากคือวัยผู้ใหญ่เริ่มทำงาน ไปจนถึงวัยกลางคน โดยพบมากที่เพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2-3 เท่า ในบางรายพบกว่าอาการปวดไมเกรนเป็นมากขึ้นๆตามวัย จนเรียกได้ว่าเริ่มมีอาการปวดไมเกรนแบบเรื้อรัง  แบบไหนที่เรียกว่าไมเกรนแบบเรื้อรังมีสัญญาณดังนี้

  • ปวดหัวเป็นประจำมากว่า 10 วัน/เดือน หรืออาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีอาการปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกาย จนไม่เป็นอันทำอะไร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นลำบาก
  • มีอาการตาพร่ามัว เนื่องจากผู้ป่วยไมเกรนจะไวต่อแสง ทำให้ตาพร่ามัว อาจทำให้เกิดปวดเบ้าตา ทำให้รู้สึกปวดล้าที่ตาอย่างมาก จนเกิดปัญหาสายตาตามมา นอกจากนี้ยังมีการวิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นอาการที่พบร่วมด้วยและทำให้รุนแรงมากขึ้น
  • มือชา ในผู้ป่วยไมเกรนบางราย จะมีอาการชา ไม่รับรู้ประสาทสัมผัสชั่วคราวโดยอาจเริ่มจากปลายนิ้ว เคลื่อนไปที่มือ ที่แขน และอาจเคลื่อนไปที่ใบหน้า

ภาวะไมเกรนเรื้อรังพบได้ในผู้ป่วยไมเกรนที่เป็นมากกว่า 5-10 ปี เมื่อเป็นบ่อยในระยะเวลานานจึงต้องมีการใช้ยาแก้ปวดเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาแก้ปวด เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ นอกจากนี้ยังมีการรับประทานยาบำรุงปลายประสาทหรือยาแก้คลื่นไส้อาเจียน  แนวทางป้องกันเพื่อบรรเทาอาการปวดไมเกรนเรื้อรังและลดการใช้ยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานานนั้นจะมุ่งเน้นที่การลดความถี่และความรุนแรงของภาวะปวดไมเกรน แพทย์จะแนะนำให้ลดการใช้ยาและเลือกใช้การฉีดโบทอกซ์เพื่อรักษาภาวะไมเกรนเรื้อรัง โดยมุ่งเน้นให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยไม่ต้องกินยาไมเกรนอีกต่อไป

ระยะปวดไมเกรน

4 ระยะของการปวดไมเกรน

อาการปวดหัวไมเกรน จะมีลักษณะแตกต่างที่ไม่เหมือนกับการปวดศีรษะอื่นๆโดยทั่วไป มีอาการที่จำเพาะเจาะจงโดยอาการของการปวดไมเกรนจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการต่างกันไป ดังนี้

   1. ระยะก่อนปวด (prodrome)

เป็นช่วงอาการเตือนก่อนปวดศีรษะ ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกอ่อนเพลีย มีอารมณ์แปรปรวน อาจรู้สึกร้อนมากหรือหนาวมาก และอยากทานอาหารมากขึ้น บางรายอาจมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายวันก่อนมีอาการปวดหัวไมเกรน

   2.ระยะเห็นแสงวูบวาบ (aura)

ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการทางสายตา ที่รวมถึงการมองเห็นแสงวูบวับ แสงกะพริบ หรือมีจุดบอดในขณะมองภาพ มองเห็นเส้นที่มีสีสันสดใส หรือเห็นภาพซ้อน ซึ่งอาการเหล่านี้มักหายไปเองใน 15 ถึง 30 นาที

   3. ระยะปวดศีรษะไมเกรน (headache)

จะมีอาการปวดศีรษะด้านใดด้านหนึ่งอย่างรุนแรง  โดยมีอาการปวดตุ๊บๆ เป็นจังหวะ อาการปวดมักจะแย่ลงเมื่อขยับตัว เดินขึ้นบันได หรือเอียงตัวไปข้างหน้า และบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรงร่วมด้วยได้ รวมถึงมีภาวะไวต่อเสียงและแสง ซึ่งอาการปวดศีรษะอาจยาวนาน 4-72 ชั่วโมง

    4. ระยะหายปวด (resolution)

โดยอาการปวดศีรษะและอาการอื่น ๆ จะค่อย ๆ ลดลง ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่งอาจกินระยะเวลา 1-2 วันหลังจากหายปวดศีรษะ
อาการไมเกรนอาจใช้เวลานาน 4 ชั่วโมงไปจนถึง 72 ชั่วโมง และผู้ป่วยอาจรู้สึกอ่อนเพลียมากหลังอาการปวดศีรษะหายไป จึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในรักษาและป้องกันเพื่อไม่ให้อาการกำเริบมากขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองเพื่อให้อาการไม่รุนแรงหรือเรื้อรังมากขึ้น