ฉีดยาไมเกรน

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการคิดค้นการรักษาโรคต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา

เช่นเดียวกับการรักษาไมเกรน ซึ่งการรักษาไมเกรนนั้นมีหลายวิธี เช่น ฉีดโบท็อกไมเกรน รับประทานยาไมเกรน สมุนไพรรักษาไมเกรน ฝังเข็มไมเกรน รวมถึงการฉีดยาไมเกรน (Aimovig) ซึ่งเป็นการฉีดยาไมเกรน ราคาคุ้มค่า เนื่องจากการฉีดยาไมเกรนนั้นมีประสิทธิภาพสูง

รู้จักโรคไมเกรน

ไมเกรน หรือการปวดหัวเรื้อรัง พบได้ในทุกช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่มักจะพบในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวเรื้อรัง ปวดหัวข้างซ้าย ปวดหัวข้างขวา ปวดหัวท้ายทอย ปวดหัวข้างเดียว ปวดกระบอกตา มีอาการตาพร่ามัว วิงเวียน หรืออาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

สำหรับสาเหตุของไมเกรน นั้นมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสมอง สารในร่างกาย รวมถึงปัจจัยหรือสิ่งเร้าภายนอก เช่น ความเครียด สภาพแวดล้อม การพักผ่อนน้อย

โดยสาเหตุเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้มีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดผิดปกติ และเกิดอาการปวดหัวนั่นเอง ถึงอย่างไรก็ตาม การฉีดยาแก้ปวดไมเกรนหรือยา Aimovig ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ฉีดยาไมเกรน Aimovig

ฉีดยาไมเกรน Aimovig

การฉีดยาไมเกรน (Aimovig) คือ การฉีดยาระงับไมเกรนไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวข้างเดียว ปวดหัวท้ายทอย ปวดหัวข้างซ้าย หรือปวดหัวเรื้อรัง โดยตัวยา Aimovig นี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยแล้ว

กลไกออกฤทธิ์ของยาฉีดไมเกรน Aimovig

กลไกออกฤทธิ์ของยา
อ่านมาถึงตรงนี้หลาย ๆ คนคงกำลังสนใจและอยากรู้จัก Aimovig กลไกการออกฤทธิ์และการทำงานของยาฉีดไมเกรน Aimovig มากขึ้น ซึ่งเมื่อฉีด Aimovig แล้วจะสามารถยับยั้งสาร CGRP ได้อย่างดี

ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ ได้ทดลองในผู้ป่วยจำนวน 955 โดยมีอาการปวดหัวไมเกรนเฉลี่ย 8.3 วันต่อเดือน แต่เมื่อได้รับการฉีดยาไมเกรน Aimovig ในช่วง 4-6 เดือน จำนวนวันที่มีอาการปวดหัวไมเกรนลดลงเหลือเพียง 3.2 วัน เท่านั้น

CGRP คืออะไร

CGRP หรือ Calcitonin Gene – related Peptide คือ โปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ก่อให้เกิดอาการปวดไมเกรนขึ้น กล่าวคือ เมื่อสาร CGRP หลั่งออกมาให้ทำงานนอกสมอง จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวและอักเสบของหลอดเลือด ทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรน

ข้อดีของการฉีดยาไมเกรน

สำหรับข้อดีของการฉีดยาแก้ไมเกรนนั้นมีหลายประการ ดังนี้

 1. Aimovig คือ ยาไมเกรนชนิดใหม่ที่ผ่านการรับรองและมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ดี ทำให้สามารถยับยั้งอาการปวดหัวไมเกรนได้ทั้งแบบรุนแรงเป็นครั้งคราวและเป็นเรื้อรัง
 2. การฉีดยาแก้ปวดไมเกรน Aimovig สะดวกในการรักษา กล่าวคือ เพียงแค่ฉีด Aimovig ตามกำหนดหรือตามที่แพทย์สั่ง 1 ครั้งต่อเดือน ก็สามารถยับยั้งอาการปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว 
 3. มีผลข้างเคียงเล็กน้อยในผู้ป่วยบางราย หากเทียบกับการรักษาชนิดอื่น ๆ 
 4. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ การฉีดยาแก้ไมเกรนและกลไกการออกฤทธิ์ Aimovig นั้นจะช่วยยับยั้งอาหารปวดได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้หมดกังวลและลดความเครียดจากอาการปวดหัว รวมถึงส่งผลให้สุขภาพจิตนั้นดีขึ้น 

สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ปกติ เนื่องจากอาการปวดหัวเรื้อรังหรือไมเกรนนั้นจะมีอาการต่าง ๆ ร่วมด้วย เช่น วิงเวียน ตาพร่ามัว เห็นสูงวูบวาบ หรือไวต่อแสงและสี ดังนั้นหากเป็นไมเกรน ฉีดยา Aimovig เพียง 1 ครั้ง/เดือน ก็จะช่วยยับยั้งอาการเหล่านี้ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำได้อย่างปกติ

ข้อจำกัดของการฉีดยาไมเกรน

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น การฉีดยาไมเกรนหรือ Aimovig นั้นผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการฉีดยาไมเกรน ดังนี้

 1. ผู้ป่วยบางรายที่มีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรได้รับคำปรึกษาก่อนเข้ารับการรักษาโดยการฉีดยาแก้ปวดไมเกรน
 2. สตรีมีครรภ์ เด็ก ผู้วางแผนมีบุตร เนื่องจากการฉีดยาไมเกรนหรือ Aimovig อาจจะส่งผลต่อเด็กได้
 3. เด็กหรือผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีรายงานระบุการทดลองแน่ชัดถึงการฉีดยาไมเกรนในเด็ก
 4. ผู้ที่ทานอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนฉีดยาไมเกรนหรือ Aimovig
 5. ผู้มีอาการแพ้ยางธรรมชาติ เนื่องจากหลอดยามีน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ จึงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับรักษา
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยฉีดยาแก้ปวดไมเกรน เนื่องจากเป็นยาที่คิดค้นและผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการพัฒนา คิดค้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน ราคาค่อนข้างสูง

วิธีใช้ยาฉีดระงับไมเกรน Aimovig

วิธีใช้ยาฉีดระงับไมเกรน

การฉีดยาแก้ไมเกรน Aimovig กลุ่มนี้ควรใช้ตามคำสั่งของแพทย์ นอกจากนี้ผู้ป่วยหลาย ๆ ท่านอาจจะเกิดความสับสนและยังไม่ทราบว่าฉีดยาไมเกรนตรงไหน

สำหรับการฉีดยาไมเกรน Aimovig ต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือบริเวณหน้าท้อง ด้านนอกแขนส่วนบน ขา หรือสะโพก ลักษณะของเข็มฉีดยาจะคล้ายกับปากกาอินซูลิน ผู้ป่วยสามารถฉีดเองได้ง่าย ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการรักษาความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงจะต้องล้างมือให้สะอาด เตรียมอุปกรณ์ สำลี หรือแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดให้พร้อมก่อนจะฉีดยาไมเกรน

ประสิทธิภาพของการฉีดยาไมเกรน Aimovig

การฉีดยาไมเกรน แต่ละครั้งจะมีฤทธิ์ในการป้องกันอาการต่าง ๆ นานประมาณ 1 เดือน กล่าวคือ ฉีดยา แก้ปวดไมเกรนนี้เพียงแค่ 1 เดือนต่อครั้งก็จะสามารถช่วยอาการปวดหัวต่าง ๆ ปัญหาการลืมรับประทานยา รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่ได้รับในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ฉีดยาไมเกรนมีผลข้างเคียงหรือไม่

ฉีดยาไมเกรนมีผลข้างเคียงหรือไม่

การฉีดยาไมเกรนนั้นนับว่าเป็นวิธีการรักษาไมเกรนที่ได้รับผลข้างเคียงน้อยที่สุด หากเทียบกับการรักษาอื่น ๆ เนื่องจากผ่านการคิดค้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและผ่านการทดลอง รวมถึงผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย 

โดยผลข้างเคียงที่พบคือ คัน ท้องผูก ปวดบริเวณที่ฉีดยา กล้ามเนื้อหดเกร็ง ลักษณะผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่หากมีอาการลมพิษ ผื่นแดง แน่นหน้าอก บวมที่บริเวณใบหน้าหรือเปลือกตา หรือผิวหนังหลุดลอกให้รีบหยุดยาทันที 

ทั้งนี้หากอาการที่กล่าวมาในข้างต้นอาการใดอาการหนึ่งรุนแรงมากขึ้นก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงที

ค่าใช้จ่ายฉีดยาไมเกรน Aimovig ราคาเท่าไหร่

หลาย ๆ คนอาจจะเกิดความสงสัยว่าค่าใช้จ่ายฉีดยาแก้ไมเกรน Aimovig นั้นราคาเท่าใด ต้องใช้จ่ายเท่าใดถึงจะสามารถรักษาให้เห็นผล วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก 

โดยฉีดยาแก้ปวดไมเกรน ราคาอยู่ที่ 575 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน คิดเป็น 6,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 หมื่นบาทต่อเดือน หรือ 220,000 บาทต่อปี 

ทั้งนี้ในการรักษาแต่ละครั้งของศูนย์รักษาก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษและมีส่วนลดให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาฉีดยาไมเกรนในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

ทางเลือกอื่นในการรักษาโรคไมเกรน

นอกจากการรักษาไมเกรนด้วยการฉีดยาไมเกรนแล้วนั้น ยังมีวิธีแก้ปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นอื่น ๆ อีก เช่น

1. การรักษาไมเกรนเบื้องต้น

การรักษาไมเกรนเบื้องต้น

 • ปรับพฤติกรรม

สามารถเริ่มต้นปรับพฤติกรรมได้ง่าย ๆ เพียงแค่ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรืองดรับประทานอาหารกระตุ้นไมเกรน

 • ประคบเย็นแก้ไมเกรน

การประคบเย็นแก้ไมเกรนจะช่วยคลายความตึงเครียด และทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดียิ่งขึ้น

 • นวดกดจุดแก้ไมเกรน

นอกจากจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้ว การนวดกดจุดไมเกรนยังสามารถช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายดียิ่งขึ้น โดยวิธีนวดแก้ปวดไมเกรนสามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนอาการปวดหัวก็จะลดลง

2. การรักษาไมเกรนทางการแพทย์

การรักษาไมเกรนทางการแพทย์

 • ฝังเข็มไมเกรน

ฟังดูแล้ววิธีฝังเข็มไมเกรนดังกล่าวนี้อาจจะน่ากลัวสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่เมื่อได้รักษาด้วยวิธีนี้แล้วรับรองว่าอาการปวดหัวไมเกรน ไมเกรนขึ้นตา หรือปวดหัวข้างเดียวดีขึ้นอย่างแน่นอน

 • ฉีดยาไมเกรน

ฉีดยาไมเกรนเป็นวิธีที่เห็นผล มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีผลข้างเคียงน้อย เพียงแค่ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 ครั้งต่อเดือน ก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้ว

 • โบท็อกไมเกรน

โบท็อกไมเกรนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยม เนื่องจากราคาสามารถจับต้องได้ และช่วยลดอาการเจ็บปวดหรืออาการจากไมเกรนได้ในระดับหนึ่ง

รักษาไมเกรนที่ไหนดี

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวบางครั้งบางคราว ปวดหัวท้ายทอย ปวดหัวข้างเดียว ปวดหัวข้างซ้าย ปวดกระบอกตา 

หรือปวดหัวเรื้อรังอาจจะเกิดคำถามว่ารักษาไมเกรนที่ไหนดี หรืออาจจะกำลังมองหาโรงพยาบาลหรือสถานที่รับรักษา ทั้งนี้อาจจะพิจารณาเลือกจากค่ารักษา การเดินทาง ความสะดวกสบายในการเดินทาง ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับตนเองที่สุด

รักษาไมเกรนกับแพทย์เฉพาะทางที่ BTX Migraine Center

รักษาไมเกรนกับแพทย์เฉพาะทาง

หากใครที่กำลังมองหาศูนย์รักษาไมเกรนเฉพาะทางหรือ  BTX Migraine Center ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา ตรวจไมเกรน และรักษาผ่านการฉีดโบท็อก ยาไมเกรน การฉีดยาแก้ปวดไมเกรน Aimovig หรือการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษายังเหมาะสมกับเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการรักษาอีกด้วย


ข้อสรุป

การรักษาแก้ปวดไมเกรนนั้นทำได้หลากหลายวิธี โดยอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ตั้งแต่วิธีแก้ปวดหัวไมเกรนเบื้องต้น สมุนไพรรักษาไมเกรน ฝังเข็มไมเกรน แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการฉีดยาแก้ปวดไมเกรน จะได้รับความนิยมและเห็นผลมากที่สุด 

เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย ช่วยให้อาการปวดหัวเบาลงได้ นอกก็จะทำให้ผู้ป่วยมีหมดความกังวลกับอาการปวดหัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แน่นอนว่าการรักษาไมเกรนนั้นจะต้องอาศัยการปรึกษา คำแนะนำ และตรวจไมเกรนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจตรวจไมเกรนสามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษาได้เพียงแค่แอดไลน์  @ayaclinic ของศูนย์รักษาไมเกรนเฉพาะทางหรือ  BTX Migraine Center  หรือโทร  090–970-0447 โดยการรับปรึกษานั้นไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารอ้างอิง

Jacqueline Howard. (2018). FDA approves preventive migraine treatment. Retrieved from https://edition.cnn.com/2018/05/18/health/migraine-treatment-fda-bn/index.html  

Peter J. Goadsby, Uwe Reuter, Yngve Hallström, Gregor Broessner, Jo H. Bonner, Feng Zhang, Sandhya Sapra, Hernan Picard, Daniel D. Mikol and Robert A. Lenz. (2017). A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. Retrieved from https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1705848